آمار تصاويری از اختلالات تغذيه ای در خيار گلخانه ای
header
تبلیغات

$$$ پرداخت فطریه و زکات $$$

$$$ مقالات کرونا و اخبار کرونا $$$

$$$ تبلیغات در سایت نوین طیور$$$

$$$ طراحی نقشه هوادهی مرغداری $$$

 

 

نماد اعتماد الکترونیک

logo-samandehi

پیج رنک
سبد خرید
کانال نوین طیور

کانال نوین طیور

مقاله
جستجوی گوگل
Google


در كل اينترنت
در اين سايت

جستجو
رهگیری سفارش
شناسه سفارش :

بازدید کننده
شروع شمارش: 1391-12-24
کل بازدید ها: 8965749
بازدید کننده: 8462517
بازدید های امروز: 5463
بازدید های دیروز: 6133
برچسب ها
تصاويری از اختلالات تغذيه ای در خيار گلخانه ای

تصاويری از اختلالات تغذيه ای در خيار گلخانه ای

راهنماي اختلالات تغذيه اي خيار گلخانه اي

کمبود ازت:
گياه فاقد گل و ميوه و رشد آن متوقف گرديده. گياه (سمت چپ) را با گياه سالم (مرکز) مقايسه نماييد. برگهاي مسن تر به طور يکنواخت به رنگ سبز کمرنگ مايل به زرد در مي آيند. اين حالت به برگهاي جوانتر بالايي نيز منتقل مي گردد (سمت راست).
پرورش خیار
کمبود ازت:
ميوه ها کوتاه، لاغر و با نوک باريک و به رنگ سبز روشن در مي آيند.
پرورش خیار
کمبود فسفر:
در اين گياه که از رشد باز مانده است برگ مسن تر به رنگ زرد درآمده اما برگ بالايي آن سبز تيره باقي مانده.
پرورش خیار
کمبود فسفر:
گياه دچار کمبود فسفر(نمونه سمت چپ) با توقف رشد مواجه بوده و برگها کوچک و به رنگ سبز تيره در مي آيد. نمونه گياه سالم در سمت راست ديده مي شود.
پرورش خیار
کمبود فسفر:
اين برگ مسن، نقاط سوخته و قهوه اي بين رگبرگها را نشان مي دهد.
پرورش خیار
کمبود پتاسيم:
گياه دچار کمبود پتاسيم در سمت چپ ديده مي شود. برگهاي مسن تر (پاييني) به رنگ زرد در آمده و سپس خشک و کاغذي مي شود. گياه سالم در سمت راست ملاحضه مي گردد.
پرورش خیار
کمبود پتاسيم:
زردي و سوختگي در برگهاي قديي تر از لبه برگ شروع مي شود(چپ و مرکز) و احتمالا در بين رگبرگهاي اصلي به سمت مرکز برگ گسترش مي يابد(راست).
پرورش خیار
کمبود پتاسيم:
عدم توسعه ميوه در ناحيه انتهاي ساقه ملاحضه مي گردد.
پرورش خیار
کمبود منيزيم:
کمبود در گياه سمت چپ به صورت زردي و سوختگي به رنگ قهوه اي مايل به زرد روي برگهاي مسن تر نمايان مي گردد. در سمت راست گياه سالم نشان داده شده است.
پرورش خیار
کمبود منيزيم :
زردي بين رگبرگهاي اصلي برگهاي مسن تر(سمت چپ) تبديل به سوختگي به رنگ قهوه اي مايل به زرد مي شود(سمت راست). برگهاي جوانتر (نمونه بالايي) کمتر تحت تاثير قرار مي گيرند.
پرورش خیار
کمبود کلسيم:
برگهاي جوان به حالت فنجاني شکل خميده به طرف پايين همراه با لبه هاي سوخته ملاحضه مي شوند.
پرورش خیار
کمبود منيزيم :
رگبرگهاي برگهاي قسمت مياني و بالايي گياه سبز باقي مي مانند. مابقي برگ به طور يکنواخت، سبز رنگ پريده مايل به زرد مي گردد.
پرورش خیار
کمبود آهن:
علائم سبز رنگ پريده ابتدا روي برگهاي جوان ظاهر مي شود. شبکه رگبرگي به رنگ سبز روشن در مي آيد.
پرورش خیار
کمبود آهن:
برگهاي جوان (چپ و مرکز) سبز کم رنگ مايل به زرد با رگبرگهاي سبز مي باشند. در شرايط حادتر (مرکز) رگبرگهاي فرعي نيز کم رنگ مي شوند و برگهاي تحت تاثير قرار گرفته زرد کم رنگ متايل به سفيد مي شوند. در سمت راست برگ سالم ملاحضه مي شود.
پرورش خیار
کمبود بر:
برگهاي مسن تر با حاشيه زرد ديده مي شوند(بالا و چپ). برگهاي جوان بد شکل و ابلق مي شوند(راست).
پرورش خیار
کمبود بر:
ميوه، نارس مي ماند(بالا). علائم پيچ خوردگي و زخم بر روي ميوه ايجاد مي گردد(مرکز و پايين).
پرورش خیار
کمبود بر:
در ميوه دچار کمبود، نسبت گوشت ميوه به بخش بذر بيشتر مي شود. روي پوست ميوه علائم خشکيدگي ملاحضه مي شود.
پرورش خیار
کمبود بر:
در طول ميوه، رگه هاي زرد ابلق (چپ و مرکز) به صورت علائم خشکيدگي روي پوست (راست) توسعه مي يابد.
پرورش خیار
کمبود روي:
علائم ابتلا در برگهاي جوان ظاهر مي شود و برگهاي تازه به طور غير طبيعي کوچک مي ماند و با رنگ زرد لکه موجي شده يا يکنواخت زرد شده ديده مي شود. بين بند هاي انتهايي کوتاه مانده و حالت جارويي ايجاد مي شود.
پرورش خیار
کمبود مس:
توقف رشد همراه با کلروز برگهاي جوان.
پرورش خیار
کود اضافي(شوري يا EC بالا):
برگها کدر و چرمي مي شوند. يک نوار باريک زرد رنگ در حاشيه برگ ايجاد مي شود.
پرورش خیار
کود اضافي(شوري يا EC بالا):
شوري باعث پژمردگي مي شود. برگها کدر و به رنگ سبز تيره و به حالت فنجاني شکل به سمت پايين توسعه مي يابند.
پرورش خیار
مسموميت فسفر:
اين حالت بيشتر در کشتهاي هايدروپونيک ممکن است رخ دهد.
پرورش خیار
مسموميت کلر:
حاشيه اطراف برگ با بافتي به رنگ سبز رنگ پريده و همچنين لبه هاي سوخته ملاحضه مي شود. 3 درصد کلريد در بافت يافت مي شود.
پرورش خیار
مسموميت بر:
علائم مسموميت ابتدا روي برگهاي مسن تر ملاحضه مي گردد. بين رگبرگهاي زرد گرديده(چپ) و نکروزه مي شود. به نقاط نکروزه قهوه اي کوچک (مرکز) و مناطق وسيعي از بافت مرده برگ (راست) دقت نماييد.
پرورش خیار
مسموميت منگنز:
نقاط متعدد کوچکي به رنگ قهوه اي مايل به قرمز بين رگبرگهاي و روي دمبرگ مي شود.
پرورش خیار
مسموميت روي:
برگ مسن تر (سمت چپ) کدر به نظر مي رسد. برگ جوانتر، سبز رنگ پريده با نقاط قهوه اي روشن به اندازه سر سوزن بين رگبرگها ديده مي شود.
پرورش خیار
ازت اضافي:
علائم شامل پژمردگي و فنجاني شدن به طرف پايين در برگهاي مسن تر ظاهر مي شود. همچنين برگهاي پاييني، زرد و داراي مناطق سوخته مي شود.
پرورش خیار
خسارت کنه تار عنکبوتي:
خسارت کنه تار عنکبوتي را با اختلالات تغذيه اي خصوصا کمبود آهن، کمبود منيزيم يا مسموميت روي اشتباه نگيريد.
پرورش خیار
خسارت علفکش رانداپ:
علائم خسارت شامل خميدگي برگ به طرف بالا، رنگ سبز مايل به زرد برگهاي جوان و به شدت از رشد باز ماندن بوته مي باشد.
پرورش خیار
منبع: راهنماي تغذيه خیار گلخانه ايمحصولات مرتبط :

بسته آموزش پرورش خیار گلخانه ایی

سی دی آموزش پرورش خیار گلخانه ایی

مقالات مرتبط :

پرورش خیار

مراحل مختلف کشت خیار درختی

مشخصات بذر خیار گلخانه ای

آموزش پرورش گیاه گلخانه ایی

معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای

کشت خیار گلخانه ای

کوددهی خیار

بررسي كشت توام خيار و گوجه فرنگي

تغذيه وآبیاری در خیار گلخانه ای

تغذیه خیار گلخانه ای

به novintiur.ir امتیاز دهید :
با تشکر از حمایت شما